Jak se správně vybrat nové brusle?

Určitě každý rodič se s tím setkal a pokaždé taková situace vznikne naprosto nečekaně. K výběru nových brusli je třeba vážný přístup. Z vlastních zkušenostech můžu říct, že je velkým rozdílem bruslit na použitých po někom bruslích a nebo nových. Použité a koupené např ve vlastním klubu brusle je vhodné pořídit, když je dítě začíná sportovní kariéru /6-8 let/. V momentě, když krasobruslař učí se Axel a dvojité skoky je třeba přemýšlet o nových a kvalitních bruslích anebo o nože. Na složité skoky např dvojité je nutné mít speciální nůž, který má zkřížené zoubky.

Jelikož dcera bruslila na Risportech, tak pohodlnějí pro ní bylo vybrat botu  EDEA CHORUS. Doporučujeme vždy vyzkoušet brusle a vybrat to co je nejlepší pro krasobruslaře. Co se týče nože  zkusili jsme novinku – odlehčený nůž Matrix Legacy. Věřte mi, je to obrovský rozdíl!!!

Kde se kupuje?

Doporučujeme obchod

ICEDREAM s.r.o.

adresa : Za Řekou 91

547 01 Náchod

tel 722 901 291

www.icedream.cz

za spolek

Bc. Anna Popová

předseda


Как правильно выбрать новые коньки для фигурного катания ?

Наверняка каждый из родителей сталкивался с данной ситуацией, которая всегда возникает неожиданно. К выберу новых коньков необходимо подойти очень важно. Из собственной практики я могу сказать, что большая разница кататься на б/у коньках с рук или кататься на новых. Коньки с рук /напр в собственном клубе/ стоит приобрести, если ребенок только начал спортивную карьеру /6-8 лет/ Но конла фигурист учит Аксель или двойные прыжки, то необходимо думать о покупке новых качественных коньков и подбором ножей. Для сложных пряжков напр начиная от двойных необходимо иметь специальный нож со скрещивающими зубцами.

Твк как дочь каталась на Risport, то более подходящими были для нее EDEA CHORUS. Ренкомендую всегда выбирать коньки в магазине, где можно померить и выбрать те, которые будут лучшими для фигуриста. Что же касается ножей  – мы выбрали новинку – облегченный нож  Matrix Legacy. Повертье мне, это большая разница!!!

Где купить в Чехии?

рекомендую магазин

ICEDREAM s.r.o.

adresa : Za Řekou 91

547 01 Náchod

tel 722 901 291

www.icedream.cz

за клуб

Bc. Annа Popová

předseda

Translate »