Tento článek je  o kempu s ruským trenérem Maximem Zavoziným, kteří do České republiky přivezl v únoru 2017 své znalosti a ukázal ruskou krasobruslařskou školu. Byli jsme u toho a všechno jsme viděli na vlastní oči. Toho kempu podařilo se zúčastnit naší členky Kristině Popové. No a teď  je o tom co jsme viděli.

Je všem známo, že ruščí trenéři máji jinou metodu, než v ostatních zemích. Je pravda, že mají daleko intenzivnější treninky, než jinde je zvykem. Např. v průběhu hodiny ledu krasobrulařům je zakázáno postávat u mantinelu, smrkat, pit a td. Prostě celou hodinu se pracuje a věnuje se krasobruslení. V rychlém tempu skupina krasobruslařek trénuje dvojité skoky. Kdo spadne, rychle se zvedne a znovu pokus o dvojitý. Spadneš, znovu, spadneš znovu, bez vteřiny pauzy na lede, jenom pracuješ. V Rusku je normou, že na ledě mohou být 2 trénery, který mají rozdílnou specializací, t.j. jeden tréner věnuje hodně času skluzu a jiný skokům, což v Praze jsme viděli. Vilena Zavozina je skvěla na složité piruety a skoky a Maxim je fantastický na skluz. Všechny skoky ve složitém provedení se dělají s jednou nebo dvěma rukami nahoře. Nejčastejší skoková kombinace je 2tý skok + oyler + vzpřímená pirueta s rukama nahoře. Oni vidí nejiměnší chybičky a napravuji je.

Ptáte se  co se naučila Kristina? Krasný královský skok – Axel. Teď se Axlem muže i pochlubit… Když bude přiležítost, neváháme a pošleme tam své nadějné krasobruslařky… Jsou to speciálisti, kterým se dá věřit…

 

В этой статье мы хотим Вам написать о сборах фигурного катания с русским тренером Максимом Завозиным, который в Чешскую республику привез в феврале 2017 свои знания и показал нам русскую школу фигурного катания.  Мы были там и все видели своими глазами. На этом кемпе удалось от нас учавствовать и Кристине Поповой. Ну а сейчас о том, что мы видели.

Всем известно, что у русских тренеров совсем другая методика, чем у других тренеров фигурного катания. Правда то, что у них более интенсивные тренировки, чем у нас и к чему мы привыкли. Напр в процесе тренировки запрещено фигуристам стоять у бортика, пить, смаркаться и тд. Просто все время удиляется фигурному катанию. В быстром темпе группа фигуристок тренирует двойные прыжки. Кто упадет, быстро встанет и снова пробует двойной. В России нормально, что на льду могут быть 2 тренера у которых различная специализация, т е один тренер на пируэты и прыжки, другой на скольжение. Все прыжки исполняются в сложной комбинации с одно или двумя руками на верху. Они видят самые маленькие ошибочки и исправляют их.

Спрашиваете, чему научилась Каристина? – Красивому королевскому прыжку-Акселю, которым сейчас может похвалиться. Если же будет возможность учавствовать снова – без сомнения мы отправим своих маленьких талантов. Это специалисты, которым можно доверять…

Translate »