KK Křišťálová bruslička Karlovy Vary, spolek

sídlo: Lesní 318/7, Doubí, 360 07 Karlovy Vary

tel: +420 777 996 482

e-mail: popova@kristalovabruslicka.cz

www.kristalovabruslicka.cz